.....

TfL2013.78

04-04-2014

Landmand fik erstatning fra kommune, da kommunen ulovligt havde givet påbud om nedbringelse af produktionen af svin.

Læs mere
.....

TfL2013.148

04-04-2014

Et vandløb blev anset for at være en del af de vandløb, der er omfattet af reglerne om dyrkningsfrie bræmmer.

Læs mere
.....

MAD 2013.276/2

04-04-2014

Bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven § 27 for at sprøjte med Round Up inden for bræmmebeskyttelsen i vandløbsloven § 69.

Læs mere
.....

U.2013.3063H

04-04-2014

Muligt at foretage udlæg i mælkekvoter

Læs mere
.....

TfL2013.152

04-04-2014

Landmænds tilsagn om at nogle arealer kunne genopdyrkes efter fem år var blevet omfattet af en ny lov, og kunne derfor kun genopdyrkes på nogle bestemte vilkår.

Læs mere
.....

MAD 2013.1544

04-04-2014

Ekspropriation af landbrugsejendom gav ikke særskilt erstatning for den mistede mulighed for at udnytte lerforekomster på ejendommen.

Læs mere
.....

MAD 2013.2123

04-04-2014

Det krævede ikke landzonetilladelse eller anmeldelse efter naturbeskyttelsesloven § 19 b, at udsprede jord over et græsareal i et Natura-2000 område.

Læs mere
.....

Tilladt at organisationen Landbrug og Fødevarer udpegede syns- og skønsmand

04-04-2014

Læs mere
.....

Conferences in March and April

13-02-2014

Læs mere
.....

Generalforsamling i C.E.D.R.

14-09-2013

Lørdag den 14. september 2013 afholdes der ordinær generalforsamling i C.E.D.R. på universitetet i Luzern.

Læs mere
Previous   1 2 3 4 5 6 7