.....

MAD 2013.1544

04-04-2014

Ekspropriation af landbrugsejendom gav ikke særskilt erstatning for den mistede mulighed for at udnytte lerforekomster på ejendommen.

Læs mere
.....

MAD 2013.2123

04-04-2014

Det krævede ikke landzonetilladelse eller anmeldelse efter naturbeskyttelsesloven § 19 b, at udsprede jord over et græsareal i et Natura-2000 område.

Læs mere
.....

Tilladt at organisationen Landbrug og Fødevarer udpegede syns- og skønsmand

04-04-2014

Læs mere
.....

Conferences in March and April

13-02-2014

Læs mere
.....

Generalforsamling i C.E.D.R.

14-09-2013

Lørdag den 14. september 2013 afholdes der ordinær generalforsamling i C.E.D.R. på universitetet i Luzern.

Læs mere
Previous   1 2 3 4 5 6 7