07-11-2022 Generalforsamling og temaarrangement den 6-7 november 2022


Program for søndag den 6. november
kl. 16.00

Generalforsamling

Dagsorden (opdateret)
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
 4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg
 6. Valg af en eller to suppleanter for bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Indkomne forslag
 9. Eventuelt.
Kl. 17.30
Rundvisning på slottet – afsluttende med lidt om slottets drift samt velkomstbobler
Kl. 19.00
Middag på slottet


Program for mandag den 7. november (Opdateret) 
Kl. 9.30
ESG fra et finansielt point of view 
v/ Jakob Olsson, chef for rating, IR og Bæredygtighed hos ILR
 • ESG (Environment (miljø), Social (samfund) og Governance (ledelse) er nye kriterier for finansiering af virksomheder.
 • Det overordnede system for finansieringsvirksomhed – EU - kreditforening – bank – virksomhed der finansieres
 • Betydning for SMV
 • Betydning for landbrugsvirksomheder
 • Jakob Olsson vil blandt andet komme ind på:
 • Hvilke kriterier har långiver opmærksomhed på i forbindelse med finansiering?
 • Et perspektiv for finansiering i 2023 og fremover
 • Hvor langt forventer institutterne at virksomhedens ledelse ser frem?
 • Hvor meget fylder forhold som under ESG i kreditforeningens vurdering ved lånesager i år 2023 og fremover.
 • Beror det på central styring, eller er der plads til afvigelser og konkurrence?
 • Er der punkter man skal være særlig opmærksom på som rådgiver, ikke mindst ved virksomhedsoverdragelser?
 • Kan der være lånevilkår, som kan hindre senere overdragelse af virksomheder og erhvervsdrivende fonde?

Kl. 12.00-13.00
Frokost

Kl. 13.00
(Via Teams) ESG v/ Anne Marie Thierry, specialkonsulent, Klima & Bæredygtighed, Seges Innovation P/S

Indlægget vil omfatte en gennemgang af ESG-redegørelser i landbrugsvirksomheder

Kl. 14.00 - 14.15
Pause

Kl. 14.15
EU-støtte år 2023 og frem samt den nye CAP-plan, der fra 2023 lægger op til en mere grøn produktion som en betingelse for at modtage støtte v/ Marianne Haugaard-Christensen, landskonsulent, cand. agro. Planter og Miljø, Seges Innovation P/S

Kl. 16.00 Afslutning

  Back