18-09-2023 Temaarrangement i sekretærnetværket den 18. september 2023


Kl. 9.30
Vi starter med lidt kaffe og brød hos Kolding Herreds Landbrugsforening, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.

Kl. 10.00
Landinspektør Christian Graversen fra Geopartner holder et indlæg med afsæt i følgende:
  • Opmærksomhedspunkter ved tilrettelæggelse af en matrikulær sag fra landinspektørens side
  • Hvornår opmåling i marken og hvornår skrivebords opmåling?
  • Samspillet og arbejdsfordelingen mellem Geodatastyrelsen, Landinspektør og Tinglysningsretten, således at vi bedre kan planlægge vores sag.
  • Udstykning og arealoverførsel
  • Relaksation af pantehæftelser
  • Hvornår kan vi tinglyse skøder på del nr.? – har det en betydning, hvem, der bemyndiger (sælger eller køber)?
  • Uskadelighedsattester – hvornår er det muligt?
  • Flytning af fredskovsgrænse – forespørgsel Skovmyndighed/Miljøstyrelsen? –sagsbehandlingstid?

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.30
Vi kører mod Nørupgaard, Fynslundvej 59, 6064 Jordrup.

Tilmelding af sekretærer og sagsbehandlere hos medlemmer af Danske Landbrugsadvokater kan ske her frem til den 4. september 2023

  Back