04-04-2014 Tilladt at organisationen Landbrug og Fødevarer udpegede syns- og skønsmand


Østre Landsret har i en kendelse fra november 2013 tilladt organisationen Landbrug og Fødevarer at udpege en syns- og skønsmand. Sagsøgte havde i sagen nedlagt protest mod at organisationen udpegede syn- og skønsmanden, da organisationen ofte repræsenterer landbruget i sager over for sagsøgte. Landsretten kom dog frem til, at sagen krævede, at syn- og skønsmanden havde kendskab til drift af landbrugsvirksomhed, hvorfor Landbrug og Fødevarer var egnet til at anvise en syn- og skønsmand, der kunne opfylde dette kriterium.

Læs kendelsen her

Læs udskrift fra retsbogen her

  Back