04-04-2014 MAD 2013.1544

Ekspropriation af landbrugsejendom gav ikke særskilt erstatning for den mistede mulighed for at udnytte lerforekomster på ejendommen.
Ejeren af en landbrugsejendom krævede under en ekspropriation særskilt erstatning for muligheden for at udnytte lerforekomster på ejendommen.

Landsretten kom frem til, at selvom der var påvist forekomster af rødbrændende ler på ejendommen, så var der ikke endnu søgt om en gravetilladelse. Landsretten kom herefter frem til, at der var taget højde for lerforekomsterne i taksationskommissionens erstatningsudmåling, hvorfor ejeren ikke var berettiget til en særskilt erstatning for disse.

  Back