04-04-2014 MAD 2013.276/2

Bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven § 27 for at sprøjte med Round Up inden for bræmmebeskyttelsen i vandløbsloven § 69.
Tiltalte havde inden for bræmmebeskyttelsen på 2 meter anvendt Round Up i en håndsprøjte for at bekæmpe bjørneklo på sin ejendom. Han blev tiltalt for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven § 27, for forurening af vandløbet.

Tiltalte krævede frifindelse, da han ikke mente, at der var risiko for forurening, da han udelukkende havde brugt en håndsprøjte, og at sprøjtemidlet ville være optaget i planterne efter 6 timer. Han havde dog erkendt brugen af Round Up.

En biolog fra kommunen forklarede, at der efterfølgende var konstateret forurening i vandløbet, men at man ikke kunne sige, hvad der havde forårsaget forureningen, da der ikke var taget vandprøver. Det var dog konstateret, at der var fare for forurening af vandløbet, da der var brune striber fra hegnet hvor der var blevet sprøjtet og ned til vandløbet.

Byretten lagde vægt på, at tiltalte havde erkendt, at have brugt sprøjtemidlet, og at det var anset som bevist, at der havde været fare for forurening af vandløbet, hvorefter de fandt tiltalte skyldig.

  Back