04-04-2014 U.2013.3063H

Muligt at foretage udlæg i mælkekvoter
Højesteret tog stillig til om en mælkekvote er et formueaktiv i sig selv, som der kan foretages udlæg i. Der var tale om en situation, hvor der forud for en tvangsauktion over en landbrugsejendom var foretaget udlæg i en mælkekvote, som var ejet af den samme part som ejede ejendommen. Tvangsauktionen blev afholdt, men spørgsmålet om udlægget i mælkekvoten blev udsat.

Højesteret hjemviste sagen til fogedretten med begrundelsen, at mælkekvoten måtte anses som et formueaktiv, der kunne foretages særskilt udlæg i. Dette begrundede de med, at det på tidspunktet for udlægget var muligt, at overdrage kvoten, uden samtidig at overdrage et landbrugsareal og kvoten kunne også sælges på kvotebørsen. Samtidig var kvoten heller ikke omfattet af tinglysningsloven § 38.

  Back