04-04-2014 TfL2013.148

Et vandløb blev anset for at være en del af de vandløb, der er omfattet af reglerne om dyrkningsfrie bræmmer.
En landmand havde ikke sørget for, at der var en 2 meter dyrkningsfri bræmme på hans mark, der lå ned til et vandløb. Landmanden gjorde gældende, at vandløbet ikke faldt ind under reglerne om dyrkningsfrie bræmmer, da der ikke var tale om et naturligt vandløb.
Landsretten lagde vægt på, at der i forarbejderne til vandløbsloven er angivet, at der er tale om en bred forståelse af, hvad et naturligt vandløb vil sige. Landsretten kom derefter frem til, at det omtalte vandløb var et naturligt vandløb og derfor omfattet af reglerne om dyrkningsfrie bræmmer.

  Back