04-04-2014 TfL2013.78

Landmand fik erstatning fra kommune, da kommunen ulovligt havde givet påbud om nedbringelse af produktionen af svin.
En landmands produktion af svin blev udvidet fra 190 til 584 svin og senere til 1000 svin. Kommunen anså produktionen for at være for høj og pålagde landmanden at nedbringe produktionen. Landmanden gjorde under retssagen gældende, at kommunen skulle anerkende, at han havde ret til at producere 584 svin om året, og samtidig krævede han erstatning fra kommunen for det tab han have haft ved at være nødsaget til at nedbringe produktionen. Kommunen påstod frifindelse, da de ikke mente, at landmanden havde anmeldt sin udvidelse til kommunen og derfor var påbuddet lovligt.

Landsretten kom frem til, at den korrespondance, der havde været mellem kommunen og landmanden før påbuddet blev givet, kunne sidestilles med en anmeldelse, hvorfor påbuddet havde været ulovligt og landmanden havde krav på erstatning fra kommunen for det tab han havde lidt.


  Back