04-04-2014 U 2014.465 H

En tvangsauktionskøbers kunne få tinglyst debitorskifte på et ejerpantebrev, der ikke blev dækket, uden underskrift fra den tidligere ejer.
Ved en tvangsauktion, hvor der ikke blev dækning for et ejerpantebrev anmeldte køberen debitorskifte og begærede sig selv indsat som debitor og kreditor på ejerpantebrevet.

Både Tinglysningsretten og Landsretten afviste anmeldelse af debitorskifte, da der ikke forelå en underskrift fra en berettiget.

Højesteret kom derimod frem til, at det kun er den nye ejer der er berettiget, da et ejerpantebrev er udtryk for, at en ejer giver sig selv pant i ejendommen. Højesteret ophævede derfor afgørelsen og hjemviste sagen til Tinglysningsrettens behandling.


  Back