30-07-2014 MAD 2013.2883

Et kørespor, der var oppløjet og tilsået siden år 2007, og som kun kunne konstateres at have eksisteret i 2 år havde ikke en permanent karakter, således det kunne anses for at være omfattet af naturbeskyttelsesloven § 26 om offentlighedens adgang. Skovsti var heller ikke omfattet af naturbeskyttelsesloven § 23, da skoven var mindre end 5 hektar.

En adgangsvej til en skov var blevet nedlagt. I forlængelse heraf gennemførte kommunen tilsyn med ejendommen, hvilket medførte at ejeren af ejendommen blev bedt om at stoppe med den årlige oppløjning af markvejen, samt fjerne skiltningen med at der var adgang forbudt. Ejeren af ejendommen påklagede dette, og gjorde gældende at der ikke var tale om private skovstier. Natur- og Miljøklagenævnet fandt at der var tale om et harvet spor, og at køresporet siden år 2007 havde været pløjet og tilsået årligt. De tidligere kørespor kunne derfor ikke anses som værende permanente, og det var derfor ikke i strid med naturbeskyttelsesloven at ejeren havde oppløjet arealet og hindret offentlighedens færdsel. Ejerens private skov er under 5 hektar, hvilket betyder at skoven kan lukkes af for offentligheden, jf. naturbeskyttelseslovens § 23, stk. 5.

  Back