30-07-2014 MAD 2013.2248

Dødsbo fik efter salg af ejendom et undersøgelsespåbud, da der var konstateret olieforurening fra nedgravet olietank, der ikke var sløjfet forskriftsmæssigt.
Køber har overtaget en boligejendom med en nedgravet olietank fra et dødsbo. Han meddeler dette kommunen, der besigtiger tanken og konstaterer, at olietanken flere steder er gennemtæret, og det havde forurenet jorden. Dødsboet blev meddelt et undersøgelsespåbud. Undersøgelsen viste, at forureningen stammede fra en olietank, der havde været i brug 1966-1986. Dødsboet ville ikke genoprette, da de mente, at det meste af forureningen var sket efter den 1. januar 2001. Herefter meddelte kommunen endnu et undersøgelsespåbud, hvilket dødsboet påklagede.

Natur- og Miljøklagenævnet lagde til grund, at det er en overtrædelse af miljølovgivningen at undlade at opfylde sin pligt til sløjfe en olietank. Tankejeren havde derfor udvist uforsvarlig adfærd. Klagenævnet fastslår også, at der kan udstedes påbud til dødsboet, når det ikke er endeligt afsluttet. Da det nye undersøgelsespåbud indeholdte nye forpligtelser, og oplysninger herom kunne belyse, hvornår den væsentligste del af forureningen var sket, stadfæstede klagenævnet undersøgelsespåbuddet til dødsboet. Køber skulle tåle dette.

  Back