26-09-2017 Danske Landbrugsadvokater og Danske Miljøadvokater holder fælles temadag den 26. september 2017


Bestyrelsen i Danske Landbrugsadvokater og Danske Miljøadvokater har arrangeret en fælles temadag den 26. september om en række aktuelle emner, som vi tror berører begge foreningers medlemmer.

 

Vi har fundet frem til emner om planlovens nye regler af betydning for landbrugets arealanvendelse mv. samt indlæg om kommuners håndtering af vandindvindingsinteresser, herunder gennemgang af konkrete aktuelle sager.

 

Vi har været heldige at få tilsagn fra både advokat Josephine Legarth Aggesen fra Kammeradvokaten og chefjurist Charlotte Lynæs fra Landbrug & Fødevare, som vil komme og præsentere indlæg.

 

Programmet for dagen ser ud som følger:

Kl. 10:00-10:15
 

Velkommen og indledning
v/ Ellen Skodborggaard og Jens Christian Larsen
 

Kl. 10:15-11:00
 
 

  • Om "Den Nye Planlov" og formålsbestemmelsen
  • De nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne
  • Erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri

 v/ advokat Josephine Legarth Aggesen
 

Kl. 11:00-11:15
 

Kaffepause
 

Kl. 11:15-12:00 

 

Fortsættelse af formiddagens emner, herunder præsentation af relevant praksis
v/ advokat Josephine Legarth Aggesen
 

Kl. 12:00-13:00
 

Frokost
 

Kl. 13:00-14.00

Kommuners påbud om ophør af lovlig anvendelse af godkendte midler af hensyn til drikkevandskvaliteten - konkrete sager fra landbruget.
v/ chefjurist Charlotte Lynæs
 

Kl. 14:00-14:20
 

Kaffepause
 

Kl. 14:20:15:00

Fortsættelse af eftermiddagens emner, herunder ved præsentation af relevant praksis og oplæg til diskussion  

 

Se hvem der er tilmeldt dagen.

Tilmeld dig temadagen her. Gebyr for deltagelse i temadagen inkl. frokost kr. 625 + moms.

Deltagergebyret opkræves ved faktura.

 

Kurset for foreningens temadag kan tælle med i den enkelte advokats efteruddannelse med i alt 5 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.

 

Vel mødt tirsdag den 26. september 2017 på Radisson, H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense.

 

Tilmelding senest 12. september 2017.


  Back