13-10-2021 Generalforsamling og temaarrangement den 7.- 8. november 2021


I henhold til vedtægterne for Danske Landbrugsadvokater indkaldes herved til generalforsamling, der afholdes

 

Søndag den 7. november 2021 kl. 16.30 på

Hvedholm Slot
Hvedholm Slot 1
5600 Faaborg

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis de er på valg
- Kim Mouritsen – modtager genvalg
- Rikke Licht Bøtcher – modtager genvalg
- Jeanet Høgh Sørensen – genopstiller ikke
6. Valg af en eller to suppleanter for bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Indkomne forslag:
a) Præcisering af vedtægtens § 8, 3. afsnit, hvor der i sidste sætning står ”kalenderår”. Dette foreslås ændret til ”regnskabsår”.
9. Eventuelt.

Kl. 18.30 Middag på slottet

Program for mandag den 8. november – se her.

Tilmelding
Pris for deltagelse: 2.500,00 kr.

Deltagelse alene søndag eller mandag: 1.500,00 kr. pr. dag.

Priserne er ekskl. moms. Bindende tilmelding efter den 15. oktober 2021. Deltagerbeløbet gives ikke retur efter den dato.

Tilmeldings frist er udløbet.

Der udstedes kursusbevis på 6 kursuslektioner.

  Back