Om Danske Landbrugsadvokater

Danske Landbrugsadvokater har eksisteret siden 1982.

Foreningen består af advokater, der interesserer sig for og beskæftiger sig med jordbrugserhvervenes forhold. Det er faggruppens mål at højne medlemmernes faglige niveau inden for landboret. Vi arrangerer aktiviteter, der hjælper medlemmerne i deres daglige arbejde, så deres sagsbehandling forløber hurtigt, rationelt og kompetent. Vi informerer vores medlemmer om lovinitiativer, administrative foreskrifter og meget andet.

Danske Landbrugsadvokater har medlemmer fordelt over hele landet.

Find din landbrugsadvokat her

Se bestyrelsen i Danske Landbrugsadvokater

Læs vedtægterne for Danske Landbrugsadvokater