.....

MAD 2013.2996

30-07-2014

Afslag på landzonetilladelse til flytning af bygninger, da der ikke var tale var tale om afgørende driftsmæssige hensyn, og at det ville have en negativ påvirkning af de landskabelige interesser.

Læs mere
.....

CEDR event

18-07-2014

Læs mere
.....

Landwirtschaft und Verfassungsrecht-Initiativen, Zielbestimmungen, rechtlicher Gehalt

16-05-2014

Læs mere
.....

Ændring af landbrugsloven - vækstplan

15-04-2014

Læs mere
.....

Congress on protection of agricultural landscape

11-04-2014

Læs mere
.....

TfL2013.27

04-04-2014

Svindrevner i betongulv i kornhal blev ikke anset som en mangel

Læs mere
.....

TfL2012.219

04-04-2014

To kornsiloer på hver 14 meter, var ikke omfattet af tinglysningsloven § 38 om tilbehørspant.

Læs mere
.....

U 2014.465 H

04-04-2014

En tvangsauktionskøbers kunne få tinglyst debitorskifte på et ejerpantebrev, der ikke blev dækket, uden underskrift fra den tidligere ejer.

Læs mere
.....

TfL2013.164

04-04-2014

Bøde for at have pløjet og drænet et område som var en del af et EF-habitatsområde uden at have fået tilladelse fra kommunen.

Læs mere
.....

TfL2013.85

04-04-2014

Gylleanlæg anset som behæftet med mangler, da gyllerende ikke kunne holde til at være fyldt med frossen gylle.

Læs mere
Previous   1 2 3 4 5 6 7   Next